Se filmen

Filmen går att se på tre vis, i studiecirklar, i församling, och i hemgrupper (filmen är än så länge inte tillgänglig för privatpersoner). Filmen finns tillgänglig för att hyra här (läs nedan om rabatterat pris för studiecirklar och hemgrupper etc).

Se filmen tillsammans med dina vänner i en studiecirkel, i en hemgrupp eller i större visning i en församling.

Församlingsvisning

Filmen gör sig bra i visning i ett större sammanhang. Filmen kan visas som ett tillfälle för församlingen att samlas och fördjupas i sin större historia, och som ett tillfälle att bjuda in det omgivande samhället till en offentlig visning.

Tips: föreslå att din församling arrangerar en visning av filmen!

Ett upplägg för inramning är att bjuda in gäster till att följa upp filmvisningen med ett panelsamtal om frikyrkans relevans på den specifika platsen. År 2022 är valår och politiker är ofta intresserade av att synas, ett uppslag är att bjuda in lokala politiker till ett samtal om hur frikyrkan även fortsatt kan vara med och bygga upp lokalsamhället. För församlingar med RPG-verksamhet är detta också ett bra sammanhang att visa filmen. Samtalsmaterialet från Studieförbundet Bilda har uppslag för denna typ av större visningar. Studieförbundet Bilda kan även finnas med som arrangör och då ofta täcka delar av kostnaden.

Kostnad församlingsvisning, 2000 kr.
Filmen hyrs här

Visning i hemgrupper och församlingsledning

Möjligheten till samtal, reflektion och bearbetning gör sig ofta bra i mindre grupper. För att göra det möjligt för församlingar att arbeta med filmen i hemgrupper så är det möjligt att arbeta med filmen till ett kraftigt rabatterat pris i mindre grupper.

Tips: föreslå att din församling gör gemensam sak och använder filmen i flera hemgrupper samtidigt!

Att jobba med Frikyrkans historia i församlingens ledarskap är att gemensamt reflektera över den gemensamma historien och de utmaningar som frikyrkan idag står inför.

Visning i hemgrupp/församlingsledningsgrupp 500 kr / 260 kr*
Filmen hyrs här

*De första fyra visningarna i smågrupper och ledargrupper per församling kostar 500 kr styck, därefter kostar varje visning 260 kr styck. Det gör det möjligt för församlingar att arbeta med filmen i olika grupper. Om filmen ses via Studieförbundet Bilda så är det även möjligt att de tar en del av kostnaden för visningen i hemgrupper och studiecirklar, filmen hyrs individuellt av varje hemgrupp och studiecirkel här. Bilda distribuerar rabattkoder för att se filmen för detta lägre pris och har även möjlighet att stå för delar av kostnaden. Vid kontakt med Bilda förser de med rabattkod för visning i hemgrupp eller församlingsledning. Det är också möjligt att göra större beställningar här.

Om gruppen dessutom registrerar sig som en studiecirkel hos Studieförbundet Bilda kan de ofta täcka delar av kostnaden för den specifika gruppen. Samtalsmaterialet från Studieförbundet Bilda har uppslag för denna typ av visningar.

Visning i studiecirkel

Filmen riktar sig till alla som vill fördjupa sig i frikyrkans historia oavsett tittarens egna trosövertygelser. Den riktar sig till dig som är intresserad av svensk historia och religion. En form att se filmen för intresserade är genom en studiecirkel. En studiecirkel är en grupp som träffas för att lära sig något tillsammans, att se filmen och samtala om Frikyrkan i det svenska samhället är ett utmärkt exempel på ett innehåll för en studiecirkel. Att se filmen som studiecirkel innebär inga förpliktelser, man behöver exempelvis inte registreras eller ansöka om att bli en studiecirkel. Själva visningstillfället och det följande samtalet kan vara själva studiecirkeln.

Visning i Studiecirkel 500 kr. 
Filmen hyrs här

Studieförbundet Bilda distribuerar rabattkoder för visningar i studiecirklar, så att kostnaden blir 500 kr. Om gruppen dessutom registrerar sig som en studiecirkel hos Studieförbundet Bilda kan de ofta täcka delar av kostnaden för den specifika visningen i gruppen.

Hur filmen inte visas

I ett första skede är filmen avsedd för visning i studiecirkel eller församling. För annan typ av visning, i exempelvis kommersiellt syfte eller annan typ av verksamhet, andra organisationer, vid biljettförsäljning eller i kommersiellt syfte, eller av offentliga aktörer sker en separat upphandling, där du ombedes ta kontakt här. Det kan exempelvis handla om att visa filmen på biograf med biljettförsäljning, i så fall tillhandahålls dcp-filer för biografvisning vid kontakt.