Producenten berättar

Jag tror att många idag känner till Knutby och Livets Ord, och kanske att någon har en bekant som funnits med i scouterna, men få känner till att frikyrkan varit en viktig del i att forma det svenska samhället.

Producent Fredrik Lindé

Frilansjournalisten och religionsvetaren Fredrik Lindé inledde produktionen våren 2020. Produktionen bygger på omkring 30 timmars intervjumaterial av forskare och författare. Resultatet är en fascinerande berättelse om en normbrytande rörelse som varit med och format det svenska samhället men som under sina 175 år genomgått förändringar och som idag står inför frågan om sin överlevnad.

Producent Fredrik Lindé är mångsysslare. Han har en bakgrund inom lokaljournalistiken. Han har också jobbat med folkbildning, teologisk utbildning och i lokal församling. Han har en masterexamen i religionsvetenskap och en magisterexamen i journalistik.

Jag växte själv upp i frikyrkan, och filmen har varit ett sätt för mig att undersöka mina rötter. Det frikyrkliga har för mig ofta varit något jobbigt. Det var något jag helt klart skämdes för under hela grundskolan. Jag ville inte att någon skulle känna till att jag hade en frikyrklig bakgrund. Det var något som andra raljerade med, både klasskompisar och vuxna. Det gjorde att jag under skoltiden tydligt tog avstånd från min frikyrkliga identitet. Jag upplevde mig helt klart som del i en minoritetsgrupp som på många vis var fel utifrån den rådande majoritetskulturen.

Producent Fredrik Lindé

Och som journalist kom Fredrik att under 2016 fördjupa sig i frikyrkans historia, här föddes idén till en dokumentärfilm.

Nu när jag är i slutfasen av filmproduktionen så inser jag att det finns mycket i frikyrkans historia att vara stolt över. Det finns så klart en hel del luriga saker också, men på det stora hela är den en historia som är viktig och förtjänar att lyfta fram. Jag tänker att om jag hade känt till denna historia under min uppväxt hade jag kanske haft en helt annan trygghet i att växa upp som frikyrklig i det då ganska homogena Sverige.

Producent Fredrik Lindé