Press och media

Här är material att använda i samband med filmvisning och porträtt på producent Fredrik Lindé redaktionellt arbete.

Först A3 affischer, med och utan citat från offentliga personer, med och utan Bilda-logga. Följt av event-bilder för facebook, med och utan Bilda-logga, kvadratisk instagram-bild, bild från visning. Följt av bilder på Producent Fredrik Lindé.

A3-Affischer

Dessa är i bildformatet .png så att det går att öppna dem i ex Word och lägga till ytterligare information som tidpunkt, plats mm..

Affisch utan bildalogga och citat
Affisch med Bilda-logga
Affisch med citat
Affisch med Bilda-logga och citat

Event-bilder för facebook

Dessa är i bildformatet .png så att det går att öppna dem i en bildbehandlare och lägga till ytterligare information som tidpunkt, plats mm.. (De måste dock exporteras som bildfil, varför Word inte lämpar sig för att lägga till information)

Bild för Facebook-event (1200×628) – med Bilda-logga
Bild för Facebook-event (1200×628)

Kvadratisk instagram-bild

Frikyrkans historia 1×1

Visning

Frikyrkans historia visas på väggen.

Producentporträtt

Porträtt för press eller annonsering, producent Fredrik Lindé.

Producent Fredrik Lindé – fotograf Emmelie Lindé.
Producent Fredrik Lindé – fotograf pressbild