Visa filmen

Filmen går att använda för offentlig visning i olika former eller för smågrupper. Filmen finns tillgänglig för visning här. Offentliga visningar eller i smågrupper görs till fördel med Studieförbundet Bilda.

Se filmen tillsammans med dina vänner i en studiecirkel, i en smågrupp eller i större offentlig visning.

Offentlig visning eller visning för större grupp

Filmen gör sig bra i visning i ett större sammanhang. Filmen kan visas av aktörer som bibliotek, föreningar eller församlingar. Filmen är ett tillfälle att fördjupas i frikyrkans historia, både för frikyrkligheten och för historie- och samhällsintresserade.

Ett upplägg för inramning kan vara att bjuda in gäster till att följa upp filmvisningen med ett panelsamtal om frikyrkans relevans på den specifika platsen. För församlingar med RPG-verksamhet är detta också ett bra sammanhang att visa filmen.

Studieförbundet Bilda har tagit fram ett Samtalsmaterial med uppslag för samtalsformer och samtalsfrågor för att följa upp offentliga visningar. Studieförbundet Bilda kan även finnas med som arrangör och då ofta täcka delar av kostnaden. Kostnad församlingsvisning, 2000 kr. Filmen hyrs här.

Visning i studiecirkel

Filmen riktar sig till alla som vill fördjupa sig i frikyrkans historia oavsett tittarens egna trosövertygelser. Den riktar sig till dig som är intresserad av svensk historia och religion. En form att se filmen för intresserade är genom en studiecirkel. En studiecirkel är en grupp som träffas för att lära sig något tillsammans, att se filmen och samtala om Frikyrkan i det svenska samhället är ett utmärkt exempel på ett innehåll för en studiecirkel. Att se filmen som studiecirkel innebär inga förpliktelser, man behöver exempelvis inte registreras eller ansöka om att bli en studiecirkel. Själva visningstillfället och det följande samtalet kan vara själva studiecirkeln.

Visning i Studiecirkel 500 kr. Filmen hyrs här.

Samtalsmaterialet från Studieförbundet Bilda har uppslag för denna typ av visningar. Studieförbundet Bilda distribuerar rabattkoder för visningar i studiecirklar, så att kostnaden blir 500 kr. Om gruppen dessutom registrerar sig som en studiecirkel hos Studieförbundet Bilda kan de ofta täcka delar av kostnaden för den specifika visningen i gruppen.

Visning i smågrupper

Möjligheten till samtal, reflektion och bearbetning gör sig ofta bra i mindre grupper. För att göra det möjligt för församlingar att arbeta med filmen i smågrupper så är det möjligt att arbeta med filmen till ett kraftigt rabatterat pris i mindre grupper.

Tips: finns du med i en församling, gör gemensam sak och använd filmen i flera smågrupper samtidigt för rabatterat pris!

Frikyrkans historia kan också visas i församlingens ledarskap och på så vis inleda gemensam reflektion över frikyrkans historia och de utmaningar som frikyrkan idag står inför.

Samtalsmaterialet från Studieförbundet Bilda har uppslag för denna typ av visningar.

Visning i smågrupp 500 kr / 260 kr* Filmen hyrs här

*De första fyra visningarna i smågrupper per församling kostar 500 kr styck, därefter kostar varje visning 260 kr styck. Det gör det möjligt för församlingar att arbeta med filmen i olika grupper. Om filmen ses via Studieförbundet Bilda så är det även möjligt att de tar en del av kostnaden för visningen i smågrupper och studiecirklar, filmen hyrs individuellt av varje smågrupp och studiecirkel här. Bilda distribuerar rabattkoder för att se filmen för detta lägre pris och har även möjlighet att stå för delar av kostnaden. Vid kontakt med Bilda förser de med rabattkod för visning i smågrupp eller församlingsledning. Det är också möjligt att göra större beställningar här. Om gruppen dessutom registrerar sig som en studiecirkel hos Studieförbundet Bilda kan de ofta täcka delar av kostnaden för den specifika gruppen.

Hur filmen inte visas

För visning i exempelvis kommersiellt syfte med biljettförsäljning eller i kommersiellt syfte sker separat upphandling, ta kontakt här. Det kan exempelvis handla om att visa filmen på biograf med biljettförsäljning, i så fall tillhandahålls dcp-filer för biografvisning vid kontakt.