Samtal om filmen

Vid premiären av filmen så arrangerades ett panelsamtal för att ta samtalet vidare in i vår samtid. Temat för samtalet är ”Har frikyrkan en framtid?”

Samtalsledare: Felicia Ferreira, chefredaktör och VD Dagen

Medverkande:
Daniel Alm, föreståndare Pingst FFS
Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan, tidigare generalsekreterare Sveriges Kristna Råd
Mats Larsson, Kyrkohistoriker och lärare vid Götabro bibelskola och Akademi för ledarskap och teologi
Daniel Wistrand, kulturredaktör Dagen

Arrangörer:
Dagen, Studieförbundet Bilda och Fredrik Lindé/Frikyrkans historia.

Från premiäreventet av Frikyrkans historia 9 februari 2022 i Kulturkvarteret i Örebro.